bootstrap themes


Individuele begeleiding

voor creatief hoogbegaafde kinderen en jongeren

creatief spel

verhalen

gesprekstechniek

passie & motivatie

Eerste kennismaking

- De eerste afspraak is vrijblijvend en zonder kosten.

- Tijdens deze kennismaking wordt de hulpvraag van ouders en kind inzichtelijk gemaakt.

- Nadien wordt bekeken of het aanbod van Praktijk 'Als je Brein Stormt' vanuit beide partijen past bij deze hulpvraag.

- Van belang is het vertrouwen in elkaar en het ervaren van een wederzijdse, welbekende 'klik'.

Begeleiding

- Na het kennismakingsgesprek plannen we de eerste begeleidingssessie in.

- Afhankelijk van de hulpvraag is een ouder bij de begeleidingssessie aanwezig.

Wat kan de begeleiding inhouden?
- Emoties leren herkennen, benoemen en uiten
- Richten op kwaliteiten van het kind
- Omgaan met prikkels, leren ontspannen
- Psycho-educatie (creatieve) hoogbegaafdheid
- Leren Leren
- Vaste en Groeimindset
- Omgaan met eventueel onbegrip en 'mismatch' in de omgeving

Contact met derden

- Ik sta open voor contact met scholen of andere instanties. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

- Praktijk 'Als je Brein Stormt' is transparant naar ouders toe als het gaat om doorverwijzen. Indien het aanbod van Praktijk 'Als je Brein Stormt' niet past bij de hulpvraag van de ouders en het kind, kan er doorverwezen worden naar een andere specialist.